W celu rozpoczęcia konfiguracji proszę wybrać z górnego menu opcję "Szablony" i wskazać projekt od którego rozpocząć.